Dasar Privasi

1. Institusi yang bertanggungjawab

Pengguna data yang bertanggungjawab untuk mengumpul, memproses dan menggunakan data peribadi dalam pengertian Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) adalah:


Beiersdorf (Malaysia) Sdn Bhd
T1-12, Level 12 of Jaya 33
No. 3, Jalan Professor Khoo Kay Kim
Section 13, 46100
Petaling Jaya
Selangor

Sila Hubungi: Pegawai Pematuhan Data Peribadi / Pegawai Hal Ehwal Pengguna
Telefon:  +603-79578177
E-Mel: https://www.nivea.com.my/about-us/contact

"Beiersdorf", "kami" merujuk kepada Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd dan semua syarikat berkaitannya, seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 7 Akta Syarikat 2016 dan syarikat yang dikawal bersama, menyediakan perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang dikawal selia, tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia kecuali dan setakat yang dinyatakan sebaliknya.

Tujuan notis privasi data ini adalah untuk memberi anda maklumat mengenai pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan (selepas ini dirujuk sebagai "penggunaan") data peribadi.

Dengan memberikan kami data peribadi anda, anda mengakui bahawa anda telah membaca notis privasi ini dan anda bersetuju dan memberi persetujuan kepada kami untuk memproses data peribadi anda mengikut terma notis privasi ini, dan apa-apa terma lain yang terdapat pada borang atau medium yang digunakan untuk mengumpul data peribadi anda.

Jika anda memberikan kepada kami apa-apa data peribadi mana-mana pihak ketiga, anda menjamin dan mengesahkan bahawa anda telah memberikan notis privasi ini kepada pihak ketiga dan mendapat persetujuan pihak ketiga untuk Beiersdorf untuk memproses data peribadi pihak ketiga tersebut mengikut terma notis privasi ini.


2. Pengumpulan dan penggunaan data peribadi


Data peribadi adalah maklumat yang mengenal pasti anda, seperti nama, e-mel atau alamat pos anda. Beiersdorf tidak mengumpul data peribadi daripada anda kecuali apabila anda secara khusus memberikan data tersebut kepada kami atau pembekal perkhidmatan kami (contohnya apabila menggunakan produk, perkhidmatan atau kemudahan kami, melanggan buletin e-mel atau apa-apa bahan jualan dan pemasaran lain, mengambil bahagian dalam tinjauan, promosi atau persaingan pemasaran atau, memesan sampel atau brosur, atau meminta maklumat, secara kolektif "Aktiviti") dan bersetuju dengan penggunaannya.

Kami menyimpan, menggunakan, atau memindahkan data peribadi anda hanya mengikut persetujuan anda atau mematuhi undang-undang, dan setakat mana - berkenaan dengan kandungan dan masa - diperlukan dalam setiap kes tertentu. Tujuan kami menggunakan data anda adalah seperti berikut:

(a) Untuk menjawab soalan atau kebimbangan anda.
(b) Untuk mentadbir dan menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan sebarang aktiviti promosi, peraduan dan sebarang aktiviti penglibatan dan ganjaran pelanggan lain contohnya, untuk menilai borang permohonan anda dan memaklumkan kepada anda tentang keputusan pertandingan.
(c) Bagi anda untuk menggunakan, mengakses atau mengambil bahagian dalam mana-mana produk, perkhidmatan atau kemudahan kami termasuk perkara-perkara dalam perenggan (a).
(d) Untuk memproses transaksi anda berhubung dengan mana-mana produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami kepada anda. Sila ambil perhatian bahawa data peribadi yang kami perlukan untuk memproses transaksi anda mungkin berbeza kerana setiap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan mempunyai keperluan yang berbeza.
(e) Untuk mengesahkan identiti anda dan menguruskan sebarang surat-menyurat, komunikasi dan akaun anda dengan kami.
(f) Untuk meningkatkan dan meningkatkan pengalaman anda dengan kami secara amnya. Apabila anda menunjukkan pilihan anda dengan mengisi borang manual atau digital kami, melalui penggunaan laman web kami atau apabila anda menghubungi atau berurusan dengan kami secara langsung, kami akan menggunakan data peribadi ini untuk memperibadikan produk dan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan anda dengan lebih baik.
(g) Untuk memberi anda maklumat atau pemberitahuan mengenai produk dan perkhidmatan yang kami atau ejen pihak ketiga, kontraktor, pekerja, syarikat bersekutu, rakan kongsi perniagaan atau perunding profesional telah memilih dan percaya akan menarik minat anda.
(h) Menyediakan sebarang statistik atau analisis atau laporan dalaman bagi tujuan penyelidikan pasaran.
(i) Untuk memastikan data peribadi anda selamat dan meminimumkan risiko akses yang tidak dibenarkan kepada data anda dengan menggunakan beberapa data peribadi anda untuk mengesahkan pengenalan anda apabila anda menggunakan laman web dan meja bantuan perkhidmatan pelanggan kami.
(j) Untuk tujuan keselamatan apabila anda melawat premis kami.

Kami mungkin mengumpul maklumat berikut daripada anda apabila anda mengambil bahagian dalam mana-mana Aktiviti:

(i) Nama Penuh;
(ii) Alamat;
(iii) Jantina;
(iv) Bangsa; 
(v) Nombor Kad Pengenalan;
(vi) Keutamaan dan rekod pembelian (cth. nombor resit, peruncit di mana pembelian dibuat, tarikh pembelian dan jumlah pembelian);
(vii) Nombor akaun bank atau maklumat lain yang berkaitan dengan kaedah pembayaran terpilih;
(viii) Nombor telefon/telefon bimbit;
(ix) Alamat e-mel;
(x) Imej (contohnya, dalam gambar, poster atau siaran media sosial); dan
(xi) Alamat IP.

Untuk mengambil bahagian dalam mana-mana Aktiviti, anda perlu memberikan maklumat seperti yang dinyatakan di atas. Kegagalan dalam memberikan maklumat sedemikian boleh menyebabkan anda tidak dapat mengambil bahagian dalam Aktiviti.

Beiersdorf mungkin perlu memindahkan atau mendedahkan data peribadi kepada syarikat lain dalam kumpulan Beiersdorf, atau pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan luaran, ejen atau penasihat profesional untuk pemprosesan data selanjutnya. Pihak ketiga ini mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia dan mungkin, sebagai contoh, ditugaskan dalam konteks penghantaran barangan, mengedarkan bahan pengiklanan, dalam skop pertandingan atau menjalankan mana-mana perniagaan dan fungsi operasi kami. Beiersdorf menghendaki pihak-pihak ini bersetuju untuk memproses data peribadi berdasarkan arahan kami dan mematuhi notis perlindungan data ini.

Kadang-kadang, anda mungkin mengakses produk dan perkhidmatan untuk laman web pihak ketiga, atau aplikasi mudah alih. Laman pihak ketiga ini mempunyai notis privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti laman web yang dipautkan ini. Sila baca terma dan syarat dan notis privasi laman web berkaitan pihak ketiga ini, sebelum meneruskan untuk memberikan data peribadi anda. Anda juga boleh mengakses produk dan perkhidmatan yang disediakan atau ditadbir oleh syarikat induk kami, Beiersdorf AG di Jerman. Untuk produk dan perkhidmatan ini, sila ambil perhatian bahawa data peribadi anda akan diproses mengikut terma notis privasi Beiersdorf AG, yang boleh diakses pada https://www.beiersdorf.com/meta-pages/privacy-policy.

Sebarang pemindahan lain data peribadi anda, contohnya pemindahan data log masuk dari laman web kami ke laman web komuniti sosial atau perkhidmatan web pihak ketiga termasuk (tanpa mengehadkan) Facebook. Twitter, Instagram, YouTube dan Tik-Tok, memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu. Beiersdorf menjamin bahawa ia tidak akan menjual atau memajak data peribadi anda kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mendedahkan maklumat tentang anda jika kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa kerajaan atau penguatkuasaan undang-undang.


3. Tempoh masa data anda disimpan


Data yang diberikan oleh anda hanya akan disimpan oleh kami selagi perlu untuk memenuhi tujuan masing-masing yang mana anda telah menghantar data anda kepada kami, atau untuk mematuhi peruntukan undang-undang.

Jika anda telah memberi kami persetujuan anda untuk menggunakan data peribadi anda untuk sebarang tujuan, kami akan menggunakan data anda untuk tujuan tersebut sehingga masa anda membatalkan persetujuan anda. Anda boleh membatalkan persetujuan yang diberikan oleh anda pada bila-bila masa yang berkuat kuasa untuk masa depan.


4. Had penyerahan data


Apabila memproses permintaan anda untuk mengakses mana-mana produk atau perkhidmatan kami, Beiersdorf mungkin perlu menyerahkan data peribadi anda kepada syarikat gabungan lain dalam Kumpulan Beiersdorf atau penyedia perkhidmatan luaran, juga di negara Eropah masing-masing di luar EU, yang bertindak bagi pihak kami. Penyedia perkhidmatan tersebut boleh, sebagai contoh, ditugaskan untuk menghantar sampel produk kepada anda, mengedarkan bahan promosi atau mengendalikan pertandingan atau pesanan anda yang dibuat di kedai web kami, misalnya penghantaran barang. Beiersdorf menghendaki semua syarikat gabungan dalam Kumpulan Beiersdorf dan penyedia perkhidmatan luarannya menyimpan data peribadi anda secara eksklusif selaras dengan spesifikasi kami, dan mematuhi pernyataan privasi data ini, serta keperluan berkanun mengenai pemprosesan data pesanan.

Jika tidak, kami tidak akan menyampaikan data peribadi kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda dan kami juga tidak menjual atau memajak data. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk mendedahkan maklumat tentang anda jika kami diwajibkan oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau jika kami diminta menyerahkannya oleh pihak berkuasa yang bertindak secara sah atau institusi pendakwaan jenayah.


5. Maklumat disimpan secara automatik apabila anda melawat laman web / penggunaan kuki kami


Kuki digunakan di laman web kami. Cookies adalah unit kecil data yang disimpan pada cakera keras komputer anda oleh penyemak imbas anda.

(a) Kuki

Untuk memudahkan penggunaan laman web kami, kami menggunakan "cookies". Cookies adalah unit kecil data yang disimpan pada cakera keras komputer anda oleh penyemak imbas anda yang diperlukan untuk menggunakan laman web kami. Kami menggunakan kuki untuk lebih memahami bagaimana laman web kami digunakan dan untuk membolehkan navigasi yang lebih baik. Kuki membantu kami menentukan, sebagai contoh, sama ada halaman di laman web kami telah dilihat. Kuki juga boleh memberitahu kami sama ada anda pernah melawat laman web kami sebelum atau sama ada anda pelawat baru. Kuki yang kami gunakan tidak menyimpan sebarang data peribadi atau mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Jika anda tidak mahu menerima kuki, sila konfigurasikan pelayar Internet anda untuk memadam semua kuki dari cakera keras komputer anda, menyekat semua kuki atau menerima amaran sebelum kuki disimpan.

(i) Kuki untuk pengiklanan dalam talian berasaskan penggunaan

Kami berhak untuk menggunakan maklumat yang kami perolehi melalui kuki daripada analisis tingkah laku penggunaan pelawat ke laman web kami untuk menunjukkan kepada anda pengiklanan khusus untuk sesetengah produk kami di laman web kami sendiri. Kami percaya bahawa anda sebagai pengguna akan mendapat manfaat daripada ini, kerana kami menunjukkan kepada anda pengiklanan atau kandungan yang, berdasarkan tingkah laku pengguna anda, kami mempunyai sebab untuk menganggap sepadan dengan minat anda, dan oleh itu anda ditunjukkan iklan yang kurang tersebar secara rawak atau kandungan tertentu yang boleh menarik minat anda kurang.

(ii) Berikut adalah bagaimana anda boleh menghalang kuki daripada disimpan pada cakera keras anda dan / atau memadamkannya

Anda boleh menetapkan pelayar web anda sedemikian rupa sehingga kuki dihalang daripada disimpan ke cakera keras anda dan/atau anda ditanya setiap kali anda bersetuju dengan kuki yang didayakan. Anda juga boleh memadamkan kuki yang telah didayakan sekali lagi. Anda boleh mengetahui bagaimana semua ini berfungsi secara terperinci daripada fungsi bantuan pelayar anda. Sila ambil perhatian bahawa secara amnya menyahaktifkan kuki boleh membawa kepada sekatan fungsian di laman web kami.

(iii) Kuki yang digunakan oleh kami

(A) Google Analytics

Laman web ini menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analisis web Google Inc. ("Google"). Google Analytics menggunakan bentuk "kuki" tertentu, iaitu fail teks, yang disimpan di komputer anda dan membolehkan analisis penggunaan laman web anda. Maklumat mengenai penggunaan laman web ini yang dihasilkan oleh kuki biasanya dihantar ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana.

Kami ingin menunjukkan bahawa Google Analytics telah diperluaskan di laman web ini untuk memasukkan kod "gat._anonymizeIp();" untuk memastikan rakaman alamat IP tanpa nama (yang dipanggil topeng IP). Oleh kerana IP tidak mahu namanya disiarkan di laman web ini, alamat IP anda dipendekkan oleh Google dalam wilayah EU dan Negara Perjanjian Komuniti Ekonomi Eropah. Hanya dalam kes yang luar biasa alamat IP penuh dihantar ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan dipendekkan di sana.

Google menggunakan maklumat ini bagi pihak kami untuk menganalisis penggunaan laman web ini oleh anda untuk menyusun laporan mengenai aktiviti laman web dan menyediakan perkhidmatan tambahan yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan penggunaan Internet. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau jika pihak ketiga tersebut memproses data ini bagi pihak Google. Alamat IP yang dihantar ke Google Analytics oleh penyemak imbas anda tidak disatukan dengan data lain oleh Google.

Anda boleh menghalang penyimpanan kuki dengan membuat tetapan yang betul menggunakan perisian penyemak imbas anda, lihat Seksyen 5 c), di atas. Di samping itu, anda boleh menghalang Google daripada merakam data yang berkaitan dengan penggunaan laman web yang dihasilkan oleh kuki (termasuk alamat IP anda) dan daripada memproses data ini dengan memuat turun dan memasang pemalam penyemak imbas yang tersedia di pautan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Syarat Perkhidmatan Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Gambaran keseluruhan umum tentang prinsip keselamatan dan privasi Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, serta dasar privasi Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google telah menyerahkan dirinya kepada Perisai Privasi EU-AS, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

(B) Google Ads (dahulunya Google AdWords)

Laman web ini menggunakan Google AdWords, perkhidmatan analisis Google, dan penjejakan penukaran, yang merupakan sebahagian daripada Google AdWords. Beginilah caranya: Apabila anda mengklik iklan yang dipaparkan oleh Google, Google AdWords menyimpan kuki untuk penjejakan penukaran ("kuki penukaran") pada cakera keras komputer anda. Kuki sedemikian kehilangan kesahihannya selepas 30 hari dan tidak membolehkan anda dikenal pasti secara peribadi. Sekiranya anda melawati halaman tertentu di laman web kami, kami dan Google dapat menyedari bahawa anda telah mengklik iklan tersebut dan diarahkan semula ke halaman ini.

Maklumat yang diperoleh melalui kuki penukaran berfungsi dengan tujuan menjana statistik untuk pelanggan AdWords yang menggunakan penjejakan penukaran. Melalui statistik ini, kami mengetahui jumlah pengguna yang telah mengklik iklan yang dipaparkan oleh Google dan mengakses halaman dengan tag penjejakan penukaran.

Kami juga menggunakan Google Analytics untuk menganalisis data daripada AdWords dan sebarang kuki daripada "DoubleClick" untuk tujuan statistik. Jika anda tidak mahu ini dilakukan, anda boleh menyahaktifkannya dengan Pengurus Pilihan Iklan (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).

Dengan fungsi pemasaran semula Google, kami menjangkau pengguna yang telah melawat laman web kami. Sebagai contoh, kami boleh menyampaikan pengiklanan kepada kumpulan sasaran kami yang telah menunjukkan minat terhadap produk atau perkhidmatan kami. Di samping itu, berdasarkan tingkah laku pengguna di tapak web dalam rangkaian pengiklanan Google ("rangkaian paparan") dalam tempoh 30 hari sebelumnya dan dengan bantuan enjin carian berkaitan konteks, AdWords menetapkan kepentingan dan ciri bersama yang dikongsi oleh pengguna laman web kami. Berdasarkan maklumat ini, AdWords kemudian mencari bakal pelanggan baru untuk tujuan pemasaran, yang minat dan ciri-cirinya serupa dengan pengguna laman web kami. Pemasaran semula khusus kumpulan sasaran dijalankan melalui gabungan penggunaan kuki, seperti kuki Google Analytics dan kuki Google DoubleClick.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang terma dan syarat penggunaan serta privasi data berkenaan dengan Google AdWords, sila layari: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

(C) Google DoubleClick

Kami menggunakan fungsi Google DoubleClick di laman web kami untuk menilai penggunaan laman web dan membolehkan kami, Google dan pengiklan lain yang bekerjasama dengan DoubleClick dapat membentangkan kepada anda pengiklanan yang berkaitan dengan pengguna. Untuk tujuan ini, kuki dipasang pada cakera keras komputer anda. Dengan bantuan kuki tersebut, pelayar anda diperuntukkan nombor pengenalan tanpa nama, dan maklumat mengenai pengiklanan yang ditunjukkan dalam penyemak imbas anda dan akses dikumpulkan. Maklumat yang dihasilkan oleh kuki pada penggunaan laman web anda biasanya dipindahkan ke pelayan Google di AS dan disimpan di sana. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, kategori berkaitan minat diperuntukkan kepada pelayar anda. Kategori ini digunakan untuk memaparkan iklan berkaitan minat. 


Selain menukar tetapan penyemak imbas anda, anda juga boleh menyahaktifkan kuki DoubleClick secara kekal dengan bantuan pemalam penyemak imbas. Dengan pemalam, tetapan penyahaktifan anda untuk penyemak imbas ini dikekalkan, walaupun anda memadamkan semua kuki. Anda boleh mendapatkan pemalam penyemak imbas untuk penyahaktifan kekal di sini. 


Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan kuki DoubleClick yang dimasukkan dan dengan itu data penggunaan daripada anda dikumpulkan, disimpan dan digunakan mengikut cara yang diterangkan di atas untuk tujuan yang dinyatakan. Anda lebih-lebih lagi bersetuju bahawa data anda akan disimpan dalam kuki di luar akhir sesi penyemak imbas dan contohnya boleh diakses semula apabila anda melawat laman web seterusnya. Anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa berkuat kuasa untuk masa depan dengan memadam kuki DoubleClick dan menyahaktifkannya secara kekal.

(D) Optimumkan

Untuk dapat menawarkan paparan dan fungsi yang ideal, pembangunan tawaran kami adalah berdasarkan ujian A / B dan analisis pelbagai varian yang dilaksanakan dengan perkhidmatan analisis web Optimizely of Optimizely Inc. Perkhidmatan ini menggunakan kuki untuk mengenal pasti pelayar pelawat dan menganalisis penggunaan laman web ini. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Mengoptimumkan memproses data anda di sini. Anda boleh menyahaktifkan pengoptimuman penjejakan pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan di http://www.optimizely.com/opt_out, atau ikuti pautan ini: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Sekiranya anda kemudiannya ingin mengaktifkan semula Penjejakan Optimizely, sila ikuti pautan ini: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

(E) Bunchbox

Untuk menawarkan paparan dan fungsi yang ideal, pembangunan tawaran kami adalah berdasarkan ujian A / B dan analisis pelbagai varian yang, dalam keadaan tertentu, dilaksanakan menggunakan alat pengoptimuman laman web "Bunchbox". Perkhidmatan ini menggunakan kuki untuk mengenal pasti pelayar pelawat dan mengoptimumkan penggunaan laman web. Anda boleh menyahaktifkan penjejakan Bunchbox pada bila-bila masa dengan mengklik pautan ini: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Sekiranya anda ingin mengaktifkan semula penjejakan Bunchbox, sila ikuti pautan ini: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.


6. Plug-in sosial / integrasi melalui Shariff

Pemalam sosial ("pemalam") rangkaian sosial digunakan di laman web kami, khususnya butang "Kongsi" atau "Kongsi dengan rakan" pembekal "Facebook", yang laman webnya facebook.com dikendalikan oleh Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Amerika Syarikat. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, bertanggungjawab untuk laman web Jerman, facebook.de. Pemalam biasanya ditandakan dengan logo Facebook. Selain Facebook, kami menggunakan pemalam daripada "Google+" (Penyedia: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), "Twitter" (Pembekal: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) dan "Pinterest" (Pembekal: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, Amerika Syarikat).

Atas sebab privasi data, kami sengaja memutuskan untuk tidak menggunakan pemalam langsung rangkaian sosial di laman web kami. Sebaliknya, kita menggunakan penyelesaian "Shariff". Dengan bantuan Shariff, kita boleh menentukan sendiri bila dan sama ada data dihantar kepada pengendali rangkaian sosial masing-masing. Atas sebab ini, pada dasarnya tiada data yang dihantar secara automatik ke rangkaian sosial seperti Facebook, Google+, Twitter atau Pinterest apabila anda mengakses laman web kami. Hanya jika anda sendiri secara aktif klik pada butang masing-masing, pelayar web anda menghasilkan sambungan ke pelayan rangkaian sosial masing-masing, iaitu dengan mengklik pada butang masing-masing (contohnya "Lulus", "Kongsi" atau "Kongsi dengan rakan") anda bersetuju bahawa pelayar web anda akan menghasilkan pautan ke pelayan rangkaian sosial masing-masing dan menghantar data penggunaan kepada pengendali rangkaian sosial masing-masing.

Kami tidak mempunyai pengaruh terhadap sifat dan sejauh mana data yang kemudiannya dikumpulkan oleh rangkaian sosial. Untuk maklumat lanjut mengenai tujuan dan skop pengumpulan dan pemprosesan lanjut dan penggunaan data oleh rangkaian sosial masing-masing serta pilihan hak dan tetapan anda untuk melindungi bidang peribadi anda dalam hal ini, sila rujuk kepada pengisytiharan perlindungan data pembekal ini seperti yang dimaklumkan di bawah. Mereka juga akan memberi anda maklumat lanjut mengenai hak anda dalam hal ini dan menetapkan pilihan untuk melindungi privasi anda.

(a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Amerika Syarikat; http://www.facebook.com/policy.php maklumat lanjut mengenai pengumpulan data: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications serta http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook telah menyerahkan dirinya kepada Perisai Privasi EU-AS, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Amerika Syarikat; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google telah menyerahkan dirinya kepada Perisai Privasi EU-AS, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Amerika Syarikat; https://twitter.com/privacy. Twitter telah menyerahkan dirinya kepada Perisai Privasi EU-AS, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, Amerika Syarikat); http://about.pinterest.com/privacy/.


7. Salesforce / Evergage


Tujuan/Maklumat:
Laman web ini menggunakan alat Evergage (Salesforce Interaction Studio) untuk pemperibadian. Ia membolehkan kami memaparkan kandungan yang diperibadikan berdasarkan tindakan laman web (contohnya klik, masa tontonan, memasukkan istilah carian) dan untuk lebih memahami keperluan pelawat laman web kami. Sebagai contoh, kami kemudiannya dapat menunjukkan kepada anda produk yang mungkin anda suka atau, sebagai pengguna program kesetiaan myNIVEA, menghantar mesej melalui e-mel kepada anda jika anda terlupa produk dalam troli membeli-belah anda.

Kuki yang digunakan: Jenis C. Untuk maklumat lanjut, lihat Seksyen 5 Kuki.

Penerima:
Kami juga memindahkan data yang dikumpul ke jabatan dalaman yang berkaitan untuk diproses dan kepada syarikat gabungan lain dalam Kumpulan Beiersdorf atau kepada penyedia perkhidmatan luaran, pemproses kontrak (contohnya penyedia perkhidmatan platform, hosting, sokongan dan analisis) mengikut tujuan yang diperlukan (untuk analisis laman web). Pembekal perkhidmatan utama adalah salesforce.com Jerman GmbH, Jerman. Penyedia platform / hosting akan mempunyai akses kepada data peribadi dari negara ketiga (negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah). Sebagai perlindungan yang sesuai, kami telah bersetuju dengan klausa kontrak standard menurut Art. 46 GDPR dengan pembekal ini. Maklumat lanjut mengenai topik ini diterbitkan di sini: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Pengeluaran/Penghapusan:
Anda boleh menyahakrifkan Evergage melalui tetapan kuki di sini.
Jika data digabungkan dengan profil anda, data akan dipadamkan dengan sewajarnya apabila anda memadamkan profil myNIVEA anda. Seumur hidup kuki: sehingga 180 hari (ini hanya terpakai kepada kuki yang ditetapkan melalui laman web ini).

Tempoh penyimpanan: 2 tahun (ini hanya terpakai kepada data yang dikumpul daripada kuki).


8. Hubungi, minta maklumat, pembatalan, penyekat, pemadaman


Anda boleh pada bila-bila masa dan secara percuma untuk objek masa depan untuk penggunaan data peribadi anda, mengatur penghapusan atau penyekatan separa atau lengkap, atau meminta maklumat mengenai atau pembetulan data yang disimpan oleh kami. Anda boleh menulis kepada kami menggunakan butiran hubungan dalam perenggan (1) di atas.


9. Keselamatan data


Kami telah mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi data anda daripada hilang, diubah atau diakses oleh pihak ketiga. Prosedur keselamatan yang kami gunakan sentiasa dipertingkatkan untuk mencerminkan kemajuan teknologi.


10. Kemas kini dan pindaan

Kami boleh meminda atau mengemas kini sebahagian pernyataan privasi data tanpa memaklumkan kepada anda terlebih dahulu. Sila sentiasa menyemak pernyataan privasi data sebelum anda menggunakan laman web kami untuk dimaklumkan tentang status terkini sekiranya terdapat sebarang pindaan atau kemas kini. Status penyata privasi data: Julai 2020.